Visie

De hedendaagse consument is kritisch goed voorbereid en verwacht van mij dat ik minimaal evenveel weet. Echter, alleen aan dit verwachtingspatroon voldoen vinden ik bij lange na niet voldoende. Een deskundig, persoonlijk en gedoseerd advies creëert vertrouwen en zorgt voor onderscheid op concurrentieniveau. Het is juist daarom belangrijk dat ik me zowel specialiseer als generaliseer: scholing, kennis en commerciële kunde zijn van grote waarde die regelmatig mijn aandacht verdienen.

De concurrentie is groot, maar juist hier liggen kansen. Ik vind dat het hele aankooptraject van een keuken een feest moet zijn, maar vóóral een feest moet blijven.